WAT DOEN WE

INFORMEREN
Wij zijn de spreekbuis voor de ouders naar de leerkrachten en Directie toe.

ONTMOETEN
Activiteiten organiseren die ouders samenbrengen. (vergaderingen, koekjesverkoop, luxe-ontbijt, afscheidsfeest 6de leerjaar, ...)

ONDERSTEUNEN
Financieel bijdragen en meehelpen aan activiteiten (grootouderfeest, schoolfeest, digitale borden, materiaal speelplaats, tutti frutti, ...).

ADVISEREN
Via de schoolraad adviezen formuleren over de werking van de school.
(3 ouders zetelen in de schoolraad)