donderdag 11 juni 2015

Enquête Verkeersveiligheid: de resultaten

U deelt wellicht onze mening dat het verkeer rond de school niet altijd van een leien dakje loopt. Vooral tijdens de drukke ochtendspits doen gevaarlijke situaties ons vaak de wenkbrauwen fronsen.

Tijd om dit aan te pakken… Maar dat willen wij niet onbezonnen doen!


Met een verkeersenquête bij ouders en leerlingen, brachten wij knelpunten beter in kaart, en kregen wij tal van suggesties tot aanpak. Een eerste stap wordt het opnieuw overleggen met alle betrokken partijen – school, gemeente, politie – om een gezamenlijke oplossing uit te werken. Benieuwd in de resultaten van de enquête?


U kunt deze nalezen via onderstaande publicatie.