woensdag 11 november 2015

Kerstkoekjesverkoop, dit jaar nog meer keuze!

Op donderdag 17 december 2015 gaat onze 5de kerstkoekjesverkoop door. Voor meer informatie zie onze activiteitenkalender.

De opbrengst gaat integraal naar de schoolwerking.

vrijdag 11 september 2015

Fluo Party 3 oktober 2015

Hierbij nodigen we jullie massaal uit op 
onze nieuwste activiteit in ons jaarprogramma, de Fluo Party.
Terwijl de kinderen gezellig dansen,
kunnen ouders terecht voor een leuke babbel in het praatcafé.
 

donderdag 11 juni 2015

Enquête Verkeersveiligheid: de resultaten

U deelt wellicht onze mening dat het verkeer rond de school niet altijd van een leien dakje loopt. Vooral tijdens de drukke ochtendspits doen gevaarlijke situaties ons vaak de wenkbrauwen fronsen.

Tijd om dit aan te pakken… Maar dat willen wij niet onbezonnen doen!


Met een verkeersenquête bij ouders en leerlingen, brachten wij knelpunten beter in kaart, en kregen wij tal van suggesties tot aanpak. Een eerste stap wordt het opnieuw overleggen met alle betrokken partijen – school, gemeente, politie – om een gezamenlijke oplossing uit te werken. Benieuwd in de resultaten van de enquête?


U kunt deze nalezen via onderstaande publicatie.


donderdag 26 februari 2015

Super De Luxe Ontbijt

Op 29 maart 2015 gaat onze 9de luxe ontbijt door. Voor meer informatie zie onze activiteitenkalender.

De plaatsen zijn beperkt. Wees er snel bij!

vrijdag 6 februari 2015

Geef samen met ons kleur aan de Week Tegen Pesten!

“Hé, pestkop, hou er toch eens mee op,
met vriendschap beteken je zo veel meer,
en doe je niemand zeer!”


Beelden zeggen soms meer dan woorden.geschilderd door Annick Debonné.

vrijdag 2 januari 2015

Nieuwjaarswensen

 Op deze dag vol wensen
 die nu de ronde doen
 wil ik ook, lieve mensen,
 mijn duit in 't zakje doen.


 Ik hoop dat je mag leven
 gezond en welgezind
 en dat je bij dit streven
 geluk en vreugde vindt.


 Ik wens je alle sterkte,
 geduld en heel veel moed
 zo blijft, dat zul je merken,
 het leven lief en goed.


 Ik hoop dat je twaalf maanden lang
 omringd door vrienden bent,
 zodat je krijgt wat je verlangt:
 geluk op ieder nieuw moment.


 Ik wens je tonnen blijheid
 zo vol als het maar kan
 die zul je dan verdelen, wijd en zijd,
 met Jan en alleman.


 Ik zou je willen vragen
 strooi met een breed gebaar
 geluk door alle dagen,
 dan wordt het een heel fijn jaar!


 Het oudercomité.